หวยธ.ก.ส
Uncategorized

รีวิวหวย ธ.ก.ส หวยดีของไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ย่อมาจาก ธ.ก.ส  และมีการทำรางวัลเป็นหวย เรียกว่า หวยธ.ก.ส เป็นที่รู้จักของคนไทยรองลงมาจากหวยรัฐบาล ธนาคารเปิดขายหวย ผ่านธนาคาร รางวัลการออกฉลากคล้ายกับหวยออมสินก็คือหวยที่ทำการออกรารงวัลโดยธนาคารออมสิน เป็นชื่อย่อนั่นเองหลักการออกต่างจากหวยรัฐบาลบางส่วน แต่รูปแบบการออกรางวัลคล้ายกัน มีข้อดีต่างกัน  แต่เดิมหวยเกิดขึ้นในปี 2375 ในรัชกาลที่ 3 เป็นการเล่นหวยครั้งแรกในประเทศไทย แต่การเล่นหวยมีการทำคล้ายหวยมากจากชาวจีนนั่นเอง 

หวยธ.ก.ส

วิธีซื้อ หวยธ.ก.ส  แทงหวยด้วยเว็บพนันออนไลน์

ทำการเปิดรับฝาก สลาก เรียกว่าการฝากออมทรัพทย์  มีรางวัลเรียกว่าชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลหน่วยละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) มีจำนวน 1,000 ล้านหน่วย (หนึ่งพันล้านหน่วย)  และมีวงเงิน 100,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนล้านบาท) เมื่อผู้ซื้อสลากฝากครบถึง 3 ปี คิดดอกเบี้ยได้ หน่วยละ 0.30 บาท ต่อปี หรือถ้าฝาก ธ.ก.ส. อย่าง A-Mobile จะได้ดอกเบี้ย หน่วยละ 0.60 บาท และยังได้ลุ้น รางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงสุดถึง 10,000,000 (สิบล้านบาท)  รวมมูลค่ารางวัล หวยธ.ก.สกว่า 91,000,000 (เก้าสิบเอ็ดล้านบาท)

การออกรางวัล หวยธ.ก.ส  

 1. หวยธ.ก.สรางวัลที่ 1 มีรางวัลละ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
 2. หวยธ.ก.สรางวัลที่ 1 มีรางวัลละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)
 3. หวยธ.ก.สรางวัลที่ 1 มีรางวัลต่างหมวด รางวัลละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
 4. รางวัลเรียกว่า ชุดเกษตรมั่นคง มี 2 รางวัลละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาท)
 5. หวยธ.ก.สเลขท้าย 3 ตัว มีรางวัลละ 30 บาท (สามสิบบาท)
 6. หวยธ.ก.สเลขท้าย 4 ตัว มีรางวัลละ 75 บาท (เจ็ดสิบห้าบาท)
 7. หวยธ.ก.สรางวัลที่ 3 มีรางวัลละ 3,000 บาท (สามพันบาท)
 8. หวยธ.ก.สรางวัลที่ 4 มีรางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
 9. หวยธ.ก.สรางวัลที่ 5 มีรางวัลละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท)
หวยธ.ก.ส

เลทรางวัลการหวยธ.ก.ส  ผ่านเว็บแทงหวยด้วยเว็บพนันออนไลน์(เลทแต่ราคาของเว็บไม่เหมือนกันแล้วแต่กติกาในเว็บนั้นๆ) 

 1. หวยธ.ก.สเลข 3 ตัวบน ราคาจ่ายของเว็บพนันออนไลน์บาทละ 900 บาท (เก้าร้อยบาท)
 2.  หวยธ.ก.สเลข 3 ตัวโต๊ด ราคาจ่ายของเว็บพนันออนไลน์บาทละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
 3.  หวยธ.ก.สเลข 2 ตัวบน ราคาจ่ายของเว็บพนันออนไลน์บาทละ  90 บาท (เก้าสิบบาท)
 4.  หวยธ.ก.สเลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคาจ่ายของเว็บพนันออนไลน์บาทละ  3.2 บาท (สามบาทจุดสองสตางค์)
 5. หวยธ.ก.สเลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคาจ่ายของเว็บพนันออนไลน์บาทละ   4.2 บาท (สี่บาทจุดสองสตางค์)

**หวยธ.ก.ส ออกทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน**

อัพเดทข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจได้ที่นี้ annefloremarxer เว็บดีมีคุณภาพ มีครบ จบในเว็บเดียว